Excite

Aantal inbraken in zomerperiode daalt

  • © Getty Images
Al jaren wordt er campagne gevoerd om mensen zich bewust te maken van de kans op inbraak tijdens hun vakantie. Nu lijkt het erop alsof die campagnes ook daadwerkelijk zin hebben: in twee jaar tijd is het aantal woninginbraken namelijk gedaald van 13.000 naar 10.000. In juli en augustus 2012 werd er dus nog 13.000 keer ingebroken, terwijl dat in juli en augustus 2014 nog 'maar' 10.000 keer was.

Dit wist Sybren van der Velden, de landelijk projectleider woninginbraken van de politie gezegd. Hij wijt de daling onder meer aan de extra aandacht die politie en justitie geven aan woninginbraken. Ook wordt er een persoonsgerichte aanpak gedaan richting inbrekers die regelmatig de fout in gaan en wordt er gewerkt aan bewustwording bij mensen zelf.

Daarnaast wordt er zowel door mensen als door de politie veel meer gedaan aan preventie. Wat dat betreft ziet de politie overigens nog wel kansen. Volgens hen kan het aantal inbraken nog verder omlaag als bouwers verplicht het door de politie goedgekeurde hang- en sluitwerk in woningen gaan gebruiken. Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de kans op inbraak namelijk zeventig tot tachtig procent kleiner.

In steden wordt vaak nog gerichter actie ondernomen. In Utrecht richt de politie zich bijvoorbeeld vooral op contact met burgers, om zo de kans op inbraak te voorkomen. Hen wordt bijvoorbeeld verteld om verdachte zaken te melden. Doordat mensen aan dat verzoek gehoor geven, worden relatief veel daders op heterdaad betrapt of kunnen ze achteraf opgepakt worden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021