Excite

Beton gieten voor tuinhuis: de basis voor ons tuinhuis

Een aangepaste en juist aangelegde fundering zorgt tevens voor een stevig en duurzaam eindresultaat.

Wat is een goede fundering?

Beton gieten voor ons tuinhuis is noodzakelijk. De fundering dient stabiel, stevig, haaks en waterpas aangelegd te worden. Anders zal ons tuinhuis na enige tijd niet meer waterpas staan en verzakken. Daardoor zullen deuren en ramen niet meer sluiten en zullen de bevestigingspunten onder te grote druk komen te staan.

Hoe zorgen we voor goede fundering?

We kunnen een goede beton gieten voor ons tuinhuis op verschillende manieren. Bij een prefab tuinhuis of bouwpakket wordt meestal op een bestaande funderingsvloer van beton of tegels gebouwd.

Houten frame voor wanden en vloer

Bouwen we ons tuinhuis zelf, dan kunnen we alleen de muren ondersteunen met tegels of met betonbanden. We kunnen ook een houten frame bouwen voor zowel de wanden als onze vloer. De vloer rust dan op betontegels. Een fundering van palen uit een zo hard mogelijke houtsoort is eveneens mogelijk.

Bouwen op harde ondergrond

Voor onze fundering hebben is een harde ondergrond noodzakelijk. Funderingspalen slaan we zo diep mogelijk. Voor een fundering met (beton)tegels, gebruiken we bij voorkeur scherp zand.

Nutsleidingen en uitstekende delen dak

We houden bij dit alles uiteraard rekening met de aanleg van de verschillende nutsleidingen en met de realisatie van de uitstekende delen waaronder de oversteek van het dak. De onderste balken zetten we vast aan de fundering.

Steeds diagonaal meten

Voor een haakse fundering meten we bij voorkeur alles diagonaal. Gebruik voor het hout dat rechtstreeks in contact komt met onze fundering een harde, goed geïmpregneerde houtsoort. Zo kunnen we lang en zorgeloos van ons tuinhuisje genieten.

 

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019