Excite

Goed verbouwen doe je met het Bouwbesluit

Wie in Nederland een huis wil bouwen of verbouwen, moet met verschillende dingen rekening houden. De regels die hiervoor gelden vanuit de overheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wordt elk jaar herzien en waar mogelijk ingekort of duidelijker gemaakt. Zo is er door de jaren heen een document ontstaan dat als praktische handleiding kan dienen bij elk bouwproject.

Bouwbesluit: wie, wat, waarom en hoe?

Het Bouwbesluit wordt vastgelegd door de overheid. De overheid bepaalt echter niet alleen alle regels, er wordt in het besluit ook rekening gehouden met wetten en regels vanuit Europa. Inmiddels bestaat uit Bouwbesluit uit één set van technische voorschriften voor slopen, bouwen en verbouwen. Ook is hierin opgenomen hoe gebouwen gebruikt mogen worden. Zo is het niet in elk gebouw toegestaan om te wonen en mag in een huis niet zonder meer een bedrijf gevestigd worden.

In het Bouwbesluit zijn niet alleen bouwregels opgenomen, maar ook regels die bijvoorbeeld te maken hebben met de brandveiligheid en ventilatie. Huizen en gebouwen moeten namelijk ook veilig zijn, voor de mensen die erin wonen, maar ook voor de samenleving in het algemeen. Dit is één van de redenen waarom men bijvoorbeeld niet meer bouwt met asbest.

Een ander voorbeeld: in het Bouwbesluit wordt precies vastgelegd hoe goed en op welke manier de ventilatie in een gebouw geregeld moet worden. Wie zich niet houdt aan de voorschriften, kan rekenen op een fikse boete. Ook zullen de onderdelen die niet voldoen aan het Bouwbesluit aangepast moeten worden. Denk niet dat niemand dit ziet, want inspecties behoren in de bouw bijna tot de orde van de dag.

Experts hebben ook inspraak

Overigens is het niet zo dat de regeringsleden bij elkaar gaan zitten en beslissen wat wel en niet kan. Voor het opstellen en aanpassen van het Bouwbesluit worden diverse experts geraadpleegd, waaronder architecten, bouwbedrijven en aannemers. Het naleven van de eisen uit het Bouwbesluit werkt dus uiteindelijk echt wel in je voordeel.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020