Excite

Drukte door omzetten hypotheek

De banken hebben het druk met huizenbezetters die voor 1 april hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten naar een spaar- of beleggingshypotheek. Per april veranderen de fiscale regels, waardoor de aflossingsvrije hypotheek veel minder aantrekkelijk is dan nu. Bij de banken zijn lange wachtrijen van huizenbezitters die hun hypotheek nog snel willen wijzigen. Onder anderen de adviseurs van ING hebben het deze maand drukker dan normaal, maar ook Rabobank kan nog maar mondjesmaat nieuwe aanvragen verwerken.

Hypotheekrenteaftrek

Een aflossingsvrije hypotheek is een vorm waarbij de huizenbezitter profiteert van de hypotheekrenteaftrek. Helaas voor huizenbezitters wordt de hypotheekrenteaftrek nu ingeperkt. Dertig jaar lang mocht de rente afgetrokken worden van de inkomstenbelasting, waardoor er netto vaak een laag rentebedrag overbleef.

Voordelen spaar- of beleggingshypotheek

Een spaar- of beleggingshypotheek is een gunstig alternatief om ook na 1 april de hypotheekrenteaftrek te behouden. Bij deze hypotheekvorm is tot een vrij groot bedrag vrijgesteld van vermogensbelasting, mits het geld bestemd in om na twintig jaar de hypotheek af te lossen. De grens ligt iets boven de 150 duizend euro. Voorwaarde is dat het vernogen minimaal twintig jaar in de spaar- of beleggingshypotheek blijft zitten. Omzetten van een aflossingsvrije hypotheek naar een spaar- of beleggingshypotheek is dus nog tot 1 april een fiscaal gunstige en veilige manier om gedurende lange tijd voor een groot bedrag te sparen.

Verhuizen?

Omzetten van de hypotheek is dus vooral gunstig voor mensen die van plan zijn om twintig tot dertig jaar in de woning te blijven wonen. Huizenbezitters die op korte termijn willen verhuizen kunnen beter niet hun hypotheek omzetten, zeker niet als de hypotheek groter is dan de waarde van het huis. Als zij binnen afzienbare tijd schuldenvrij naar een nieuw huis willen, is het slimmer nu af te lossen op de hypotheekschuld.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021