Excite

Een energielabel is voordelig voor energiezuinige woningen

Dat energielabel kwam op Europees niveau tot stand. Men wil er eigenaars mee belonen die de nodige inspanningen leverden om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Het energielabel voor je woning wordt belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde en het behoud van energiebronnen.

Wat is een energielabel?

Het energielabel is het resultaat van een technische controle en zal een rol spelen bij de bepaling van de huurprijs en de verkoopsvoorwaarden van woningen. Voortaan is elke verhuurder verplicht de huurder een kopie van het energielabel van zijn woning af te leveren. Zo weet je als huurder onmiddellijk of je met een energiezuinige woning of met een energievreter te maken hebt.

Huurprijs koppelen aan energielabel

Het energielabel van je woning wordt voortaan opgenomen in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De maximale huurprijs wordt gekoppeld aan dit energielabel. Woningen waarvan de huurovereenkomst inging voor 1 januari 2008 en waarvan geen energielabel werd afgeleverd en vastgoed met een geliberaliseerde huurprijs zijn ervan vrijgesteld.

Nadelig voor energieverslindende woningen

Het energielabel kan dus de maximum huurprijs van je woning veranderen. Als gevolg van dit energielabel kan de maximum huurprijs worden verlaagd. Die verlaagde huurprijs wordt dan behouden tot 1 januari 2014.

Energielabel voor alle huurwoningen

Vanaf deze datum geldt het energielabel voor iedere woning waarop de WWS-reglementering van toepassing is. De uiteindelijke score van je woning wordt dan vastgesteld op basis van het energielabel. Vanaf 2014 is het dus perfect mogelijk dat een té hoge huurprijs wordt verlaagd. Het begin van de huurovereenkomst speelt dan geen enkele rol meer.

 

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019