Excite

Een goede fundering maakt een goed huis

Een huis kan niet lang bestaan zonder goede fundering. De fundering is het deel van het huis dat het draagt. Als je een huis zonder fundering zou bouwen op bijvoorbeeld zand, dan zakt het huis na verloop van tijd in, met alle gevolgen van dien. Een goede fundering is dus essentieel.

Soorten funderingen

Er zijn verschillende manieren om een huis te funderen. Een ervan is een fundering op staal.

Staal wordt vaak toegepast bij nieuwe gebouwen en nieuwbouwhuizen. Allereerst wordt de grond dusdanig verbeterd, dat het gewicht van het gebouw of het huis goed gedragen kan worden. De fundering bestaat, anders dan de naam doet vermoeden, over het algemeen niet uit staal, maar uit gewapend beton.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van paalfundering. Als het niet mogelijk is om beton te storten, dan worden heipalen in de grond geslagen. Die worden zo goed vastgezet, dat ze kunnen dienen als fundering.

Tot slot is er een caissonfundering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soort betonnen dozen die onder het huis staan. Het gewicht wordt zo mooi verdeeld en de fundering staat stevig.

Fundering uittekenen

Wie een nieuw huis wil bouwen, zal ook moeten zorgen voor een goede fundering. Die constructie dient helemaal uitgetekend en doorgerekend te worden door een specialist. In de meeste gevallen zijn dit vereisten voor het verlenen van een vergunning. Dit kost veel tijd en geld, maar is de investering van beide wel waard: alleen een goede fundering zorgt ervoor dat een huis stevig staat en later geen last krijgt van scheuren.

Verbouwen en fundering

In oudere huizen zie je vaak scheuren in de muren. Dat is een teken dat de fundering niet optimaal is. Het is mogelijk om de fundering te versterken. Hiervoor moet de bestaande fundering uitgegraven worden en aangevuld worden. Ook hiervoor kun je het beste een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Zo voorkom je dat de schade groter wordt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021