Excite

Groei bouwsector verwacht vanaf 2015

Verscheidende financiële nieuwsbronnen vermelden, dat de bouwsector een herstel zal doormaken vanaf 2015. Door de lichte economische groei, toenemende particuliere consumptie en aantrekkende investeringen in bedrijven, daalt de vraag naar bouwprojecten slechts met 1% dit jaar. Volgens economen is dit een teken dat de weg naar herstel open staat, met zelfs een verwachte groei van 2%.

Eerst herstel woningmarkt

Voordat de groei in de bouwsector in kan zetten, zal echter de woningmarkt eerst tot een dieptepunt moeten komen in 2014, daarna kan het herstel van de woningbouw van start gaan. Doordat de verkoop van woningen de afgelopen jaren flink stil lag, lag de bouwsector ook helemaal op zijn gat.

Stijging woningbouwproductie

De verwachting volgens het Economische Instituut voor de Bouw (EIB), is dat de woningbouwproductie in 2015 met 17% zal stijgen. Het instituut legt in haar rapport‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’ uit dat de bouwsector dit jaar nog in het rouwproces zit, de verwerking van de crisis, maar dat het de komende jaren een flinke groei zal meemaken.

Bouw van kantoren zal beperkt blijven

Het aantal woningen dat opgeleverd zal worden, staat volgens het EIB dit jaar op 45.500. Voor de crisis was dit aantal nog 80.000. Het is de verwachting dat in 2019 het productiecijfer weer op 75.000zal staan. De bouw van kantoren, winkels en verzorgingstehuizen zal echter beperkt blijven en slechts groeien met 2%.

Geen vraagbeperkende maatregelen meer

Een voorwaarde voor de groei van de woningbouwproductie is wel, dat er geen extra vraagbeperkende maatregelen meer door de overheid worden bedacht. Ook benoemd het EIB, dat het gunstig zou zijn als de gemeenten in Nederland hun grondprijzen zouden verlagen. Dit is namelijk tijdens de crisis nog niet of nauwelijks gebeurd, terwijl dit het herstel wel doet versnellen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021