Excite

Huurovereenkomst afsluiten? Hier moet je op letten!

Wanneer je op zoek bent naar een leuke woning kun je natuurlijk een huis kopen, maar huren is ook een optie. Je bent niet verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het pand en als je een laag inkomen hebt krijg je nog huursubsisdie ook. Bij het huren van een huis hoort het afsluiten van een huurovereenkomst. Maar waar moet je daarbij op letten?

Wat staat er in een huurovereenkomst?

In een huurovereenkomst staan alle belangrijke zaken die rondom je huurwoning zijn vastgelegd. Daarnaast staan er ook de voorwaarden van het huren van de woning in. In een huurovereenkomst staan dus alle plichten die je als huurder hebt. Tegelijkertijd bevat de huurovereenkomst ook de rechten die je als huurder hebt. Doordat deze op schrift zijn vastgelegd, zijn deze rechten en plichten rechtsgeldig; beide partijen dienen zich er aan te houden. Je kunt de verhuurder dus altijd met deze overeenkomst in de hand aanspreken op niet gedane zaken. En andersom natuurlijk ook.

Rechten en plichten

De organisatie of particulier die de woning aan je verhuurt, heeft de plicht de woning ter beschikking te stellen. Een andere plicht is om de woning te onderhouden volgens wettelijk vastgelegde normen. Hieronder valt structureel onderhoud aan de woning dat je als hurende partij niet zelf kunt uitvoeren. Een lamp vervangen, valt daar uiteraard niet onder.

Aan de andere kant is er een clausule in de huurovereenkomst genomen omtrent de eigen verantwoordelijk voor het in staat houden van je woning. Andere punten zijn dat je de woning ook daadwerkelijk zal bewonen en je op de afgesproken tijd netjes de huur betaalt. Op het moment dat de huurovereenkomst ondertekend is door beide partijen, zijn deze verplicht de afspraken zijn na te komen.

Het tekenen van een huurovereenkomst

Als je van plan bent een huurovereenkomst te gaan tekenen, let dan altijd goed op de volgende punten:

  • Correcte vermelding van de persoonsgegevens van de huurder en verhuurder
  • Juiste omschrijving van het voorwerp van verhuur (de woning)
  • De huurprijs zoals je die is besproken
  • De huurperiode
  • Afspraken omtrent waarborgsom en opzegformaliteiten
  • Regelingen over reparaties en onderhoud

Als alles klopt, kun je met een gerust hart de huurovereenkomst ondertekenen en genieten van je nieuwe woonplek!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021