Excite

Huurverhoging: wat kan en mag?

Wie een huis koopt, kan na de rentevaste periode aanlopen tegen stijgende maandlasten. Wie huurt vermijdt dat probleem niet: huurders krijgen sowieso bijna altijd te maken met een huurverhoging. Wel gelden hiervoor strenge regels. Het is dus niet zo dat een huur zomaar flink omhoog gebracht kan worden, waardoor huurders in financiële problemen komen.

Regels voor huurverhoging

Een verhuurder is gerechtigd om jaarlijks - of: eens in de twaalf maanden - de huur te verhogen. Wel moet de verhuurder zich dan houden aan de maximale huurverhoging en moet de verhoging tenminste twee maanden voor ingang schriftelijk aan de huurder meegedeeld zijn. De maximale huurverhoging verschilt per jaar. Tot juli 2012 ligt deze vast op 1,3 procent. Voor de 12 maanden daarna geldt een maximale huurverhoging van 2,3 procent.

Hogere inkomens betalen meer

Deze maximale huurverhoging geldt binnenkort mogelijk niet meer voor huurders die (gezamenlijk) meer dan 43.000 euro bruto verdienen. Voor hen wil men een extra verhoging van maximaal 5 procent (bovenop de 2,3 procent) invoeren. Deze maatregel moet echter nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en is dus nog niet definitief.

Meer woonplezier

Het is mogelijk dat de huurder vaker binnen een jaar de huur verhoogt. Dit kan bijvoorbeeld als de woning wordt opgeknapt en het woonplezier dus toeneemt. Hierbij is het echter van belang dat het niet gaat om regulier onderhoud, maar om daadwerkelijke extra verbeteringen. Ook is het belangrijk dat de huurder en verhuurder vooraf goed afspreken wat er verbeterd gaat worden en welke hogere huurprijs daar tegenover staat. De prijs kan niet oneindig stijgen; er geldt een maximale huurprijsgrens.

Bezwaar aantekenen tegen huurverhoging

Als je het niet eens bent met een huurverhoging, dan kun je bezwaar aantekenen. Doe dit schriftelijk bij de verhuurder. Ook is het zaak om dan zo snel mogelijk een uitspraak van de Huurcommissie te vragen. Die beoordeelt de zaak en doet een bindende uitspraak over de huurverhoging, waar zowel de huurder als de verhuurder zich aan moeten houden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020