Excite

Hypotheek rente: bij het afsluiten van een hypotheek

Op het moment dat je een hypotheek wilt afsluiten, is de hypotheek rente één van de dingen die je meeneemt in je beslissing om de hypotheek wel of niet af te willen sluiten. Met de hypotheekrente wordt het bedrag bedoeld dat je aan de hypotheekinstelling betaalt, in ruil voor het beschikbaar stellen van het geld dat je leent. Het te betalen rentetarief bestaat uit twee delen: de basisvergoeding en de opslag.

Met de basisvergoeding wordt het bedrag dat de hypotheekverstrekker zelf betalen moet voor het geld. De hoogte van de basisvergoeding is sterk afhankelijk van de zogenaamde marktrente, en wordt vaak afgeleid van de zogenaamde Euribor rentetarieven. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het rentetarief waartegen veel banken in Europa elkaar leningen verstrekken. De Euribor rente wordt elke werkdag vastgesteld. De hoogte van de Euribor rente wordt in sterke mate bepaald door de economische omstandigheden.

De opslag is het andere onderdeel van de hypotheekrente. De opslag is de vergoeding die je betaalt voor het debiteurenrisico, de tijdsfactor en de overige kosten. Er bestaat altijd een kans dat een hypotheekverstrekker het geld niet meer terug krijgt, het debiteurenrisico. De hypotheekverstrekker wil zich hier tegen indekken en vraagt daarom een bijdrage voor dit debiteurenrisico. Op het moment dat de hypotheekverstrekker een lening uitgeeft, kan hij zelf gedurende de looptijd van de lening niet meer over het geld beschikken. Ook hier wordt een vergoeding voor gevraagd, de zogenaamde tijdsfactor. Overige kosten kunnen bestaan uit huisvesting, personeel, marketing en andere zaken. Het kunnen echter ook kosten zijn die direct met de hypotheekverstrekking te maken hebben.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019