Excite

Waarom is er een inkomensgrens voor je sociale huurwoning?

Sinds 2011 mogen woningbouwcorporaties alleen nog maar sociale woningen toekennen aan mensen met een inkomen van minder dan 33.641 euro bruto per jaar. Deze inkomensgrens voor sociale huurwoningen geldt alleen voor nieuwe huurders. waarom deze regel is ingevoerd en wat de gevolgen zijn voor mensen die een huurwoning zoeken, lees je hier.

De privatisering van de sociale woningmarkt

De woningbouwverenigingen zijn al sinds het midden van de jaren negentig geprivatiseerd. Dat betekent dat coöperaties winst moeten maken om nieuwe woningen te bouwen. Het grootste nadeel voor huurders van sociale woningen is dat hun woningen simpelweg niet genoeg opleveren om rendabel te zijn voor de woningbouw. Idealiter brengt de verhuur in de private sector, dat zijn woningen met een huur van meer dan 652,52 euro per maand, genoeg geld op om de verliesdraaiende sociale woningen te compenseren. Helaas kiezen toch veel woningbouwverenigingen ervoor om te investeren in nieuwbouw dat in sociale woningen.

Waarom is er een inkomensgrens voor sociale woningen?

Om de woningen met lage huur te 'reserveren' voor mensen met lage inkomens, is er gekozen voor een inkomensgrens van ruim 33.641 euro. Dit is een Europees bepaald bedrag waar de Nederlandse overheid niets aan kan veranderen. Het voordeel van deze inkomensgrens is dat mensen die weinig huur kunnen betalen toch kans hebben op een betaalbare woning, terwijl mensen die meer te besteden hebben het moeten zoeken in het duurdere segment.

De nadelen van de inkomensgrens

Een belangrijke negatieve bijkomstigheid is dat mensen die een inkomen hebben rond de inkomensgrens voor een sociale huurwoning in een gat vallen tussen betaalbare woningen en woningen die simpelweg te duur zijn. Zij hopen dat de overheid op één of andere manier een oplossing kan vinden om toch betaalbare woningen beschikbaar te maken.

Wat betekent de inkomensgrens voor huurders?

Voor huurders van een sociale woning zal er niet direct iets veranderen. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning geldt op dit moment alleen voor nieuwe huurders. Voor nieuwe huurders geldt dat zij zich goed moeten inlichten bij woningbouwverenigingen, zodat zij weten bij welke inkomensgroep zij horen. Uiteindelijk is er voor elk budget een betaalbare woning.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020