Excite

Monumentaal pand kopen: doen of niet?

Een monumentaal pand kopen trekt veel mensen aan. Zo'n pand heeft namelijk vaak veel karakter en geschiedenis. Maar er zijn ook regels aan verbonden. Zo mag je er niet zomaar alles mee doen wat je wilt en moet je ook voor het onderhoud voldoen aan bepaalde eisen. Is zo'n pand kopen een goed idee of niet?

Beschermd monument

De overheid heeft bepaald dat er verschillende panden in Nederland zijn die van zo'n historische waarde zijn, dat ze bewaard moeten blijven. Dat zijn monumenten. Ook in gemeentes kunnen bepaalde panden worden aangeduid als monument, of als onderdeel van een beschermd dorpsgezicht.

Een monumentaal pand kopen is niet iets dat je zomaar doet. Het is belangrijk om vooraf een goed beeld te krijgen van wat wel en niet kan en wat de bijbehorende kosten zijn. Er gelden namelijk andere regels voor dan voor gewone panden.

Duur onderhoud

Wie een monumentaal pand koopt, verplicht zichzelf tot een bepaalde mate van onderhoud en renovatie. Omdat voor dat onderhoud en die renovatie vaak specifieke - oude - materialen gebruikt moeten worden, kan dit behoorlijk duur zijn.

Het voordeel is dat hier soms financiële ondersteuning voor geboden wordt. Dit verschilt per gemeente en geldt ook niet voor elk pand. Verbouwen is sowieso niet heel eenvoudig; je moet dan niet alleen een bouwvergunning aanvragen, maar ook een monumentenvergunning. Die is moeilijk te krijgen, zeker als je van plan bent grote wijzigingen door te voeren. Zonder zo'n vergunning mag je echter niets doen en is je bouwvergunning dus ook niets waard. Daarnaast moet de aanvraag altijd erg uitgebreid zijn en moet je ook aandacht besteden aan de materialen die je wilt gebruiken.

Inkomstenbelasting

Een monumentaal pand kopen kan wel weer een positieve invloed hebben op de te betalen inkomstenbelasting; hier zijn soms speciale regelingen voor. Daarnaast heb je natuurlijk een huis dat lang niet iedereen heeft. Elke bezitter van een monumentaal pand zal kunnen beamen dat dat heel bijzonder woont en nergens anders mee te vergelijken is.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020