Excite

Nieuwe regels tophypotheken

Tophypotheken zijn lange tijd een onderwerp van discussie geweest. Starters konden met de zogenaamde tophypotheek een duurder huis kopen zonder eerst een bepaald deel zelf te hoeven sparen. Maar tegelijkertijd waren er voor zowel bank als consument risico’s aan verbonden. Samen met de Nederlandse banken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft minister Jan Kees de Jager van Financiën een akkoord bereikt over nieuwe regelgeving.

Volgens de nieuwe regels mag een tophypotheek nog slechts 110% van de aankoopwaarde van de woning betreffen. Hiermee moet voorkomen worden dat mensen een hypotheek aangaan die zij niet kunnen betalen en die ook niet gedekt wordt door de waarde van de woning.

Ook mag een nieuwe tophypotheek nog maar voor de helft aflossingsvrij zijn en kan er in minder gevallen afgeweken worden van de inkomensnorm. Wel vervalt de eerdere eis van de AFM dat het topgedeelte van de hypotheek, dus het gedeelte dat niet door de executiewaarde gedekt wordt, binnen zeven jaar terugbetaald is.

Mochten banken de nieuwe normen niet naleven, dan kan de AFM overgaan tot het heffen van boetes. Volgens minister de Jager zorgt de nieuwe regelgeving voor een goede bescherming van huizenkopers, terwijl ook de woningmarkt opengehouden wordt.

Afbeelding: Flickr, gebruiker aloxe

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019