Excite

Het woningwaarderingsstelsel: de puntentelling voor een huurwoning

Als je een woning huurt, dan betaal je een vaste huurprijs. Om te bepalen of dit ook een eerlijke huurprijs is, ga je aan de slag met een puntentelling voor je huurwoning. De puntentelling heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. De punten met bijbehorende huurprijs worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De puntentelling: wat houden de punten in?

De punten binnen het woningwaarderingsstelsel zijn een index voor de kwaliteit van een woning. De puntentelling van je huurwoning is onderverdeeld in verschillende categorieën. Binnen elke categorie kan de woning meer of minder punten scoren. Het totaal aantal punten bepaalt dan uiteindelijk de maximale huurprijs.

Waar wordt de woning op beoordeeld?

Zoals gezegd wordt de woning beoordeeld op verschillende zaken binnen verscheidene categorieën. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld de totale oppervlakte van de woning. Elke vierkante meter zorgt voor een punt. Daarnaast is ook het type woning van invloed op de puntentelling: voor kamers en woonwagens gelden bijvoorbeeld andere puntensystemen dan voor een vrije sector huurappartement. En sinds 1 juli 2011 is ook de milieuvriendelijkheid van een woning opgenomen in het puntenstelsel. Dus hoe beter je woning bijvoorbeeld is geïsoleerd, des te meer punten de woning krijgt toegeschreven.

Wanneer het huis een monument is, mag de verhuurder daar rekening mee houden. De kosten voor een dergelijke woning zijn fors hoger dan voor een 'normale' woning. Bij een rijksmonument kan er op deze manier 30 procent bovenop de maximale huurprijs worden bijberekend. De verhuurder moet dan wel deze 'extra' inkomsten inzetten om het monumentale in goede staat te houden.

Bereken zelf de punten voor je huurwoning

Je kunt zelf uitrekenen hoeveel punten je woning waard is. Dat kan met behulp van de huurprijscheck van de Huurcommissie. Deze kun je onder andere vinden op de site van de Rijksoverheid.

Het puntensysteem kan niet altijd

Je kunt bij particuliere huur geen gebruik maken van de puntentelling. Samen met de verhuurder bepaal je de prijs van de woning, die je vastlegt in het huurcontract.

Huurprijs te hoog?

Is je woning duurder dan de maximale huurprijs? Dan kun je bij de verhuurder een voorstel indienen om de huur te verlagen. Komen beide partijen er niet uit? Dan kun je naar de Huurcommissie stappen. Zij nemen de zaak in behandeling en zullen uitsluitsel geven over de huurprijs.

Een eerlijke huurprijs?

Denk je teveel huur te betalen? Dan is het zeer aan te raden om de puntentelling voor een huurwoning door te nemen. Je telt alle punten op. Op deze manier kom je er gemakkelijk achter of de huurprijs eerlijk is. Dit geldt niet voor huizen die particulier worden verhuurd. Ook is het belangrijk om te weten waar je woning onder valt: is het een kamer of een zelfstandige huurwoning? Houd daar dus rekening mee.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019