Excite

Raad van State vindt maximering hypotheek onnodig

Het adviesorgaan van de Tweede Kamer de Raad van State (RvS) is niet overtuigd van een maximum op hypotheken. De RvS vindt overheidsinmenging bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek ongewenst.

Hypotheeklast verminderen

De overheid wil het verschil tussen de hoogte van een hypotheek en de waarde van een huis zo klein mogelijk maken, door een maximum van 100 procent in te stellen. Het doel van de maatregel is om de algehele hypotheeklast van Nederland te verminderen. Bovendien zullen mensen met een lagere hypotheek minder snel in de financiële problemen komen bij economische tegenslag.

Ingrijpende inmenging overheid

De RvS begrijpt de zorgen van de overheid, maar benadrukt dat het een ingrijpende inmenging betekent in private hypotheekaanbieders. De overheid zou zich daarin niet te veel moeten bemoeien, zo vindt de Raad. Bovendien worden er al verschillende maatregelen genomen om risico’s op de hypotheekmarkt in te perken. De Afdeling advisering wijst daarbij op de hypotheekrenteaftrek en de nationale hypotheekgarantie.

Geen stabiele woningmarkt

Maatregelen zoals de 100 procent hypotheek hebben volgens de RvS ook geen invloed prijsfluctuaties op de hypotheekmarkt, waardoor het geen maatregel is voor een stabiele financiële woningmarkt. Om een maximering van hypotheken in te voeren wil de RvS daarom een betere onderbouwing van de Tweede Kamer.

Stapsgewijs verlagen

Op dit moment is het kabinet van plan om vanaf januari het maximale hypotheekbedrag stapsgewijs te verlagen van 106 procent tot 100 procent van de woningwaarde. Huizenkopers zullen dus moeten sparen voor extra kosten, zoals makelaarskosten of een eventuele verbouwing van keuken of badkamer. Gevreesd wordt dat de maatregel de woningmarkt nog verder in het slop zal trekken.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021