Excite

Bijkomende kosten: registratierechten voor een tweede woning

Soms is de aanschaf van een tweede huis handig. Mensen die ver van hun werk wonen, kunnen zo door de week dichtbij het werk slapen in hun tweede huis en dan in het weekend weer thuis komen. Maar toch is een tweede huis niet goedkoop en komen er allerlei extra kosten bij kijken zoals de registratierechten voor een tweede woning.

De koop van een tweede woning

Wanneer je besluit om een tweede woning aan te schaffen, zijn er verschillende dingen om rekening mee te houden. Zo moeten er over de aanschafprijs nog allerlei kosten worden bijberekend die samenhangen met de aankoop en overdracht. Hieronder vallen de notariskosten, maar ook aktekosten, en registratierechten. Maar wat zijn nu precies registratierechten en welke kosten vallen hieronder?

De registratierechten oftewel overdrachtsbelasting

Registratierechten zijn niet alleen van toepassing op een tweede woning. Onder registratierechten wordt de belasting verstaan die over het registreren van documenten wordt geheven. Dit gaat veelal om akten van de notaris die geregistreerd moeten worden.

Er bestaan verschillende soorten registratierechten. Zo zijn er verkooprechten die worden geheven over de verkoop van een stuk huis of grond.

Schenkingsrechten worden geheven wanneer iemand een groot geldbedrag of onroerend goed wegschenkt.

Verdelingsrechten worden betaald wanneer iemand een deel van zijn of haar bezit verkoopt van een mede-eigenaar.

Voor een tweede woning zijn de verkooprechten van belang. Je koopt immers onroerend goed en je moet dit over laten zetten op jouw naam via de notaris. Het laten registreren van dit nieuwe bezit kost geld en er wordt dus belasting over geheven via registratierechten. In Nederland worden registratierechten voor een tweede woning ook wel overdrachtsbelasting genoemd.

BTW vrij

Belangrijk om te weten bij de aankoop is dat de registratierechten voor een tweede woning vrijgesteld worden van BTW. De belasting geldt dus over de kale prijs van de woning. Wanneer een particulier onroerend bezit aan een andere particulier verkoopt kan er namelijk geen BTW worden geheven. Veel mensen zien overdrachtsbelasting dan ook als een verkapte BTW heffing bij de aankoop van een tweede woning.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020