Excite

De Spaar Optimaal Hypotheek van de Rabobank

In de jaren '80 en '90 sloten veel Nederlanders een Spaar Optimaal Hypotheek af bij de Rabobank. Deze hypotheek beloofde een hypotheek waarmee heel veel geld bespaard kon worden. Tienduizenden guldens, maar liefst. In de praktijk bleek deze hypotheek echter helemaal niet zo voordelig te zijn. Veel mensen dachten dat ze een depotstorting moesten doen, waarna ze gedurende de rest van de looptijd alleen nog maar rente hoefden te betalen. Na ongeveer vijftien jaar kwamen ze erachter dat het depot geheel leeg was, waardoor er maandelijks veel extra geld op tafel moest komen.

Voorlichting

Problemen die zich rond de Spaar Optimaal Hypotheek hebben voorgedaan of voordoen, hebben vooral te maken met de voorlichting: die was niet voldoende of niet voldoende duidelijk. Veel mensen die deze hypotheek hebben afgesloten, hebben namelijk niet duidelijk begrepen dat de bovenstaande werking alleen van toepassing was als de rente gelijk bleef. Bij een dalende rente zou er moeten worden bijbetaald. Bovendien kan er verschil zijn tussen een hypotheek waarbij uitsluitend gekozen werd voor sparen en eentje waarbij een combinatie met beleggen werd gemaakt. In dat laatste geval zijn de rendementen natuurlijk helemaal nooit te garanderen.

Hoge kosten

Ook wie alleen een spaarhypotheek heeft, kan met onverwachte lage saldi geconfronteerd worden. De kosten voor een Spaar Optimaal Hypotheek bleken namelijk in vele gevallen hoger te zijn dan verwacht. Tegenwoordig moeten hypotheekverstrekkers duidelijk maken wat de kosten precies zijn, maar in de tijd dat deze hypotheek uitgegeven was, golden nog andere regels. Ook dit kan een behoorlijke impact hebben op het eindsaldo.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021