Excite

Een tuinhuis maken in vier fasen

Voor we beslissen ons tuinhuis zelf te bouwen, moeten  we alle voor- en nadelen goed tegen mekaar afwegen. Het is immers zeker geen eenvoudige opdracht.

Vier verschillende fasen

Een tuinhuis maken of bouwen verloopt bij voorkeur in vier fasen. We moeten zeker nagaan of er een bouwvergunning nodig is. Een stabiele fundering vormt de basis van ons tuinhuis. Daarna worden de noodzakelijke kabels en buizen aangelegd en pas dan kan de bouw van ons tuinhuis echt beginnen.

Geïmpregneerd hout

Voor een tuinhuis maken of bouwen in hout, kiezen we voor een geïmpregneerde houtsoort. Op die manier beschermen we om ons tuinhuis tegen alle weersomstandigheden. Eerst tekenen we de uitsparingen voor ramen en deuren, om ze nadien uit te zagen. Metselen we ons tuinhuis, dan gebruiken we zeker een loodlijn om alles loodrecht op mekaar te bouwen. Controleer regelmatig of we alles uitvoeren zoals op het plan is aangegeven.

Zorg voor goede afwatering

Bij een tuinhuis maken of bouwen, neemt het dak een belangrijke plaats in. Met het aanbrengen van de draagbalken en het gebruik van losse afwateringspijpen, zorgen we voor een doeltreffende afwatering. Na het daktimmerwerk is het tijd voor het leggen van onze dakbedekking.

Vochtwerernd materiaal

De dakbedekking van een tuinhuis maken of bouwen bestaat uit dakpannen, schaliën of een ander vochtwerend materiaal. Staat ons tuinhuis recht, dan plaatsen we ramen, deur(en) en zorgen we voor elektriciteit. We kunnen de binnenmuren laten zoals ze zijn, of we kunnen ze schilderen, behangen of bezetten. Met een vloerbekleding zorgen we voor een eenvoudig onderhoud van ons tuinhuis.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018