Excite

Met urgentie een huurwoning verkrijgen

Een huurwoning verkrijg je over het algemeen via een wachtlijst. Dit kan nog weleens een tijdje duren, dus tijdig inschrijven is hier het devies. Soms heb je die tijd gewoonweg niet, maar heb je met spoed een woning nodig. Dan kan urgentie een manier zijn om een huurwoning te verkrijgen. Hiervoor moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Redenen om met urgentie een huurwoning te krijgen

Een huurwoning verkrijgen via urgentie lukt sowieso alleen wanneer je in bezit bent van een urgentieverklaring. De voorwaarden voor het verkrijgen van deze verklaring verschillen soms per gemeente en per woningbouwvereniging. In de meeste gevallen is het in ieder geval noodzakelijk om aan een of meerdere van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Sociale omstandigheden die ernstig in geding komen in de huidige woning, waarbij het noodzakelijk is om binnen zes maanden te verhuizen;
  • Economische omstandigheden waarbij het verblijf in de huidige woning leidt tot onoverkomelijke financiële problemen;
  • Echtscheiding of verbreking samenwoning waarbij een of meerdere kinderen bij betrokken zijn en al het mogelijke is gedaan om de huidige woning te behouden.

De laatste voorwaarde spreekt voor zich: het op straat laten leven van een ouder met een of meerdere kinderen is een onwenselijke situatie, die indien mogelijk voorkómen moet worden. Maar wat betekenen die andere twee voorwaarden?

Reden 1: Sociale omstandigheden

Bij een ex-partner verblijven na een breuk is uiteraard voor niemand wenselijk. Toch leidt een verbroken relatie niet in alle gevallen tot een urgentieverklaring. Anders is het wanneer er bijvoorbeeld sprake is van lichamelijk geweld: niemand hoeft gedwongen te verblijven bij iemand die hem/haar ernstig mishandelt.

Reden 2: Economische omstandigheden

"Deze flat wordt toch eigenlijk iets te duur voor me, zeker nu ik een nieuwe auto heb gekocht," is geen reden om met urgentie een andere huurwoning te verkrijgen. Buiten de eigen schuld om, bijvoorbeeld door het verlies van een baan, te maken krijgen met sterke financiële achteruitgang is dat in veel gevallen wél.

Aanvraag urgentieverklaring

Om urgentie voor een huurwoning aan te vragen, ga je naar de woningcoöperatie in je woonplaats. In sommige gemeenten kost de urgentieaanvraag geld, meestal een bedrag van zo'n 35 euro. Daarnaast kan, bij een urgentieaanvraag op medische gronden, een medisch adviseur worden ingeschakeld. Ook hiervoor wordt in veel gevallen een financiële bijdrage gevraagd.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020