Excite

Verhuur je appartement op Airbnb

Airbnb in Amsterdam toegestaan

Heb jij een mooi huis of appartement dat je wilt verhuren aan toeristen als je zelf de stad uit bent? Dat kan via de website Airbnb. De website biedt de mogelijkheid om je eigen appartement tijdelijk te verhuren aan toeristen of expats. En goed nieuws: sinds vrijdag is een appartement via Airbnb verhuren ook in Amsterdam toegestaan. Sinds de oprichting van de site in 2008 was de gemeente Amsterdam daar op tegen, vanwege het grote aanbod van illegale hotels via de website.

Amsterdamse appartementen in illegale verhuur

Op dit moment is bij één op de vijf Amsterdamse appartementen op Airbnb sprake van illegale verhuur. Dat meldt de verhuurwebsite zelf. Wethouder van wonen in Amsterdam, Freek Ossel, wil dit getal terugdringen door strengere maatregelen in te voeren. Zo mogen niet meer dan vier mensen tegelijk op een adres logeren. Zijn het er meer, dan moet de verhuurder een gebruikersvergunning hebben en aan brandveiligheidseisen voldoen. Ook moet de verhuurder toeristenbelasting afdragen, blijven sociale woningen taboe en moet de woning ook echt bewoond worden.

Misbruik aanbieders op Airbnb

De gemeente Amsterdam alsmede de wooncorporaties zullen streng controleren op misbruik van aanbieders op Airbnb. De brandweer is ingeschakeld voor de controle van brandveiligheid in de verhuurde appartementen. De gemeente Amsterdam hoopt dat ze samen kunnen werken met Airbnb om misbruik terug te dringen deoor het signaleren van illegale hotels en andere foute zaken.

Verhuren van appartement via Airbnb

De reden dat mensen nu toch hun appartement mogen verhuren aan toeristen via Airbnb is puur economisch. Volgens Ossel kan een breder aanbod van logeeradressen het toerisme in de stad bevorderen. Zo lang er geen verstoring is van de woningmarkt of van de toeristenindustrie, blijft verhuren van een appartement via Airbnb in Amsterdam voorlopig legaal.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021