Excite

Wat is de rol van een architect bij een verbouwing?

Een architect is je beste vriend als je gaat bouwen of verbouwen. Daar ontkom je niet aan. Een dure vriend: houd daar maar meteen rekening mee. Val dus niet steil achterover van het prijskaartje en hoop op een goede samenwerking.

Problemen met architecten

In Nederland heb je voor het beroep van architect een universitair diploma Architectuur nodig. In België is het een niet universitaire studierichting maar wel hogere opleiding.

Stappenplan van je verbouwing

Als je eenmaal weet met welke architect je in zee wilt gaan, ge je rond de tafel zitten. Jij bent wat men noemt de bouwheer of de opdrachtgever. Je legt hem uit hoe het toekomstige huis van je dromen er uit moet gaan zien. Zowel van binnen als van buiten. Sommigen hebben zelf al iets op papier getekend. Dan gaat de architect aan de slag om een ontwerp te maken naar zijn inzicht, een zogenaamd plan. Van dit plan wordt daarna een bestek opgemaakt. Dan is het aan de aannemer om de handen uit de mouwen te steken. Als de bouw helemaal af is, wordt het huis opgeleverd.

Betaling van de architect

Eens de architect gekozen, wordt er een contract afgesloten tussen beide partijen. Daarin wordt ook bepaald hoeveel de architect vraagt voor zijn tussenkomst. In België wordt dit ‘ereloon’ genoemd. De tarieven zijn vrij. Je moet samen akkoord zijn met dit bedrag. Voor de berekening van het loon van de architect zijn er verschillende mogelijkheden. Meestal, maar niet altijd, is dit bedrag een percentage van de waarde van de bouw. Een tweede mogelijkheid is dat er een eenheidsprijs per vierkante of kubieke meter wordt afgesproken. Er kan ook gewoon een forfaitair bedrag worden afgesproken. Bij vrij kleine werken, zoals een verbouwing of uitbreiding, ten slotte wordt er wel eens gebruik gemaakt van een uurloon van de architect. In de regel wordt de architect in schijven betaald. Deze deelbetalingen zijn afhankelijk van hoe de bouw vordert. Het begint met een voorschot. Dat wordt gevraagd om het plan te maken.

Meest voorkomende probleem: bouwbudget overschreden. En nu?

Je hebt als opdrachtgever natuurlijk vele wensen en verwachtingen. Maar is dat allemaal haalbaar? Ga er maar vanuit dat je vooropgestelde budget altijd wordt overschreden. Natuurlijk zal de architect dit ook checken en ervoor waarschuwen. Maar garanties zijn er niet! Laat dat duidelijk zijn. Een veel voorkomende geval is dat jij als bouwheer en opdrachtgever bij nader inzien en naargelang de bouw vordert toch nog dingen wil aanpassen. Enkele eenvoudige wijzigingen uit de praktijk? Meer stopcontacten, een andere vloer, andere deuren, toch maar een kookeiland in de keuken, een deur op een andere plek, een ander type voordeur, en noem maar op. Dat kost wel geld... Kortom, aan het einde van de rit blijkt het afgesproken budget duurder uit te vallen. Wie heeft het niet aan den lijve ondervonden? Is de architect dan in fout? Niet noodzakelijk want de wet bepaalt een marge, die naargelang de omstandigheden, kan oplopen tot 15 procent en zelfs meer.

Wees redelijk, maar ook kritisch!

Uiteindelijk betaal jij de rekening die je van je architect krijgt voorgeschoteld. Aangezien het hier om een paar duizend euro's gaat, mag je wel wat terug verwachten als klant. Zorg voor een goede verstandhouding wederzijds. Een goede communicatie is daarbij de eerste en belangrijkste vereiste. Een (ver)bouwproces duurt enkele maanden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020