Excite

Werkloze architecten door crisis

De crisis in de bouw zorgt ervoor dat steeds meer architecten- en ingenieursbureaus in de problemen komen. Het afgelopen jaar gingen meer dan 200 bedrijven failliet. De omzet bij architectenbureaus viel vorig jaar 22 procent lager uit ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Ook voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen somber.

Architecten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onthulde dinsdag de cijfers over de bouwsector. De inkomsten van architecten- en ingenieursbureaus dalen al sinds 2009, maar nooit zo sterk als het afgelopen jaar, zegt het CBS. De omzet op het ontwerpen en tekenen van gebouwen ligt gemiddeld bijna vijftig procent onder het niveau van 2008.

Crisis in de bouw

Volgens een woordvoerder van het CBS is de omzetdaling het directe gevolg van de crisis in de bouw. "Het aantal verleende vergunningen van nieuwbouwwoningen was in 2011 al op het laagste niveau sinds de eerste meting in 1953 en afgelopen jaar is dat aantal weer 33 procent lager uitgevallen. Architecten zijn de eerste in het bouwproces, dus bij hen merk je die terugval het eerst."

Vertekend beeld

Overigens noteerden ingenieurs en overig technisch ontwerpers het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds begin 2009 een bescheiden plus: de omzet steeg met 0,5 procent. Het CBS verklaart die stijging doordat de laatste maanden van 2011 een grote omzetdaling kenden. Voor dit onderzoek zijn juist die cijfers gebruikt, wat een vertekend beeld geeft.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021